business

En kristen dame, tidligere etterforsker i svindelsaker, og med flere års bakgrunn som agent for IRS i USA, - sier at USA ikke har noen lovfestet rett til å kreve at innbyggerne må betale skatt!

62 0

Idag arbeider hun som konsulent i eget konsulentselskap som jobber for å bringe informasjon om dette ut til det amerikanske folk samtidig som at hun holder foredrag for kristne menigheter over hele USA hvor hun bl.a. gir råd i forbindelse med det hun sier er myndighetenes ulovlige skatte-innkreving!

Se dette VIDEO intervjuet med Sherry Peel Jackson!

Møt Ms. Sherry Peel Jackson!  På Amazons webside der seks (6) av hennes bøker kan kjøpes skriver Amazon dette om henne:

"Sherry Peel Jackson er en tidligere offentlig revisor, sertifisert svindel etterforsker og med mange års ansettelse som agent for IRS (Internatl Revenue Service).  Hun har over 30 års erfaring som konsulent innen økonomi og forretning og leder idag utdannelsesseminarer over hele USA.  Hun joober også med med næringsliv og privatpersoner når det gjelder å forberede seg til en kommende revidering fra IRS, i forbindelse med en bedre plan for økonomisk fremgang, eliminering av gjeld og i det hele tatt i forbindelse med alt som har med en bedre kunnskap innen økonomi å gjøre.  Hennes seminarer er ettertraktet av en lange rekke kunder, alt fra private firmaer, veldedighets-organisasjoner og ikke minst kirker og menigheter."

Tittelen på noen av hennes best selgende bøker er bl.a:

  • "How To Stick It To The IRS!"  (Hvordan peke nese til skattevesnet!)
  • "How To Escape The Rat Race!"  (Hvordan komme seg ut av rotteracet!")
  • "Prayers Of Deliverance For Prisoners!"  (Bønner som gir resultater for fanger!"
  • "Questions People Ask About Prison Life!"  (Spørsmål folk stiller om fengselslivet!)

 

De siste to bøkene nevnt over har med det å gjøre at Sherry Peel Jackson fikk en fengselsstraff og satt i fengsel i ca. fire (4) år.  En straff hun fikk etter at hun, etter å ha sluttet som IRS agent, aktiviserte seg sterkt i en kampanje for å få folk i USA til å forstå at IRS faktisk ikke har noen lovbeskyttet rett til å kreve at private personer skal betale noen inntektsskatt i det hele tatt!  Dommen hun fikk på fire års fengsel var imidlertid en høyt tvilsom dom og førte til at hun også skrev boken:  "Wrongly Convicted!  A Christian Womans Journey Through The Valley Of The Prison!"  (Feilaktig dømt!  En kristen kvinnes reise gjennom fengsels-dalen!")

Du kan selv besøke Sherrys webside her:

Bli kjent med Sherry Peel Jackson her!

Dette reiser imidlertid spørsmålet:  Er personlig inntektsskatt virkelig nødvendig?

Vi tror dette gjelder, ikke bare i USA men også i en lang rekke andre land.  Vår overbevisning er at svaret er et klart NEI!  Hvis du bruker litt tid på å studere situasjonen i USA med den informasjonen Ms. Peel Jackson gir oss, - så får du vite at den skatten som amerikanske privatpersoner betaler IKKE får til staten, men til Federal Reserve!  (Som folk flest tror er den Amerikanske nasjonalbanken,- hvilket den absolutt IKKE er!)  I Japan vet vi f.eks. at nesten 50% av den skatten som betales inn av de private innbyggerne går med til å betale kun renter på landets utenlandsgjeld!  Og i Norge så vet vi at personlig inntektsskatt KUN representerer ca. 17% av de totale inntektene som går til stat og kommuner.  Hvis vi så trekker fra absolutt alle utgifter forbundet med tusenvis av ligningsfunksjonærer, hundrevis av ligningskontorer inkludert kemner og alt sammen, - så kommer vi helt sikkert ned på en netto inntekt på under 10%!  Denne "lille 10 prosenten" er selvfølgelig ikke et beløp som er nødvendig, - og er ellers et beløp som lett kunne erstattes med andre skatte og avgifts-inntekter. 

I en interessant og tankevekkende artikkel som ble skrevet for få år siden om bl.a. dette, kan vi bl.a. lese:

"Kunsten i det å kunne skattlegge folk består for en stor del i kunsten om hvor mange fjær du kan plukke fra en gås, og så samtidig vite hvor mange fjær du kan plukke fra den stakkars gåsa med minst mulig skrik og hvesing fra den stakkars fuglen!"

Du kan selv lese denne artikkelen her:

Om å plukke fjær fra en stakkars gås!

Konklusjonen blir dessverre:  Jo mere et land skattlegger sine private innbyggere, - jeg mer gjør det landet befolkningen til sine slaver!  Når du legger sammen alt det en vanlig nordmann betaler i skatter og AVGIFTER på alt mulig fra bilbruk til sukker, - fra alkohol til strøm, - osv. osv., så betaler vi nærmere 75% av alt det vi tjener tilbake til staten!  Med andre ord, - vi jobber først 75% av tiden vår for å betale våre penger til STATEN, - og de siste 25% får vi beholde selv.  Hvis det ikke er det samme som å være en slave, - da vet ikke vi.

 

 

 

 

Related News