business

Nytt revolusjonerende TAXI "ride-share" konsept gir deg som passasjer muligheten til med suksess å prute på prisen! BILLIGERE taxi transport er et løfte!

59 0

Samtidig er dette en mulighet for sjåførene til å beholde 100% AV PENGENE de kjører inn!  Og med et Ride-Share PLUSS konsept som kan DOBLE inntektene til sjåførene!

Som de fleste kjenner til kom nye taxi-konsepter som UBER og LYFT og snudde taxi-bransjen på hodet!  Nå har et av de største teknolgi-selskapene i verden skapt et nytt globalt taxi "ride-share" konsept der de gir sjåførene muligheten til selv å beholde 100% av de pengene de kjører inn!  Og, - hvis sjåføren velger å også bli med på et såkalt "PLUSS" konsept, - blir muligheten til å DOBLE inntektene som sjåfør en absolutt mulighet!  SAMTIDIG med at passasjerene for det aller meste får betydelig lavere priser når de har behov for taxi-transport!

Hvordan er dette mulig spør du sikkert?

Vel, dette handler for det første om virkelig DESENTRALISERING av drosje næringen der det ikke lengre finnes noe behov for et stort selskap som skal ha 30 - 40% av inntektene som tilfellet er med UBER og LYFT f.eks.  Det meste av denne besparelsen går så til deg som passasjer!  Både passasjerer og sjåfører får tilgang til en spesiell "app" som GRATIS kan lastes ned fra AppStore eller PlayStore, en app som gir begge parter tilgang til muligheter de tidligere bare kunne drømme om.  For passasjeren handler det bl.a.  om disse mulighetene:

  • Passasjeren kan velge både biltype, og sjåførens kjønn osv. om ønskelig.
  • Passasjeren gies full mulighet til i løpet av sekunder å forhandle om prisen.
  • Passasjeren kan, (hvis sjåføren er med på PLUSS delen av konseptet) få tildelt verdifulle BONUSER etter x antall turer med dette taxi-konseptet.  Som f.eks. helt opp til GRATIS 4 - 7 døgns ferie-opphold på et fire-stjerners feriested med valg fra over 50 steder i Europa og resten av verden.
  • For alle passasjerer, og spesielt når passasjeren bruker en "PLUSS bil", så blir dette en taxi-tjeneste på en helt ny og langt mer spennende, fordelaktig og hyggelig måte!

For sjåførene som blir med i dette nye konseptet vil det bl.a. handle om følgende fordeler:

  • Hun eller han får alltid beholde 100% av pengene som kjøres inn!  Den eneste utgiften til selskapet bak er en månedlig betaling på US$19,95, (ca. N.kr.180,-) for bruk av den nye, revolusjonerende sjåfør-appen!  Disse pengene trekkes fra det som blir kjørt inn, alt utover dette går direkte til den enkelte sjåføren!
  • Sjåfør-appen kommer med et ferdig utviklet bokførings-system tilpasset lokale forhold.
  • Når en ny bestilling kommer inn kan sjåføren umiddelbart lese av hva den totale kostnaden er beregnet til for den bestilte turen!
  • Både sjåfør-app og passasjer-app kommer som en del av en ny global sosial nettverksside der sjåførenes tjenester blir promotert ut til byens befolkning!
  • Konseptet blir også inkorporert i en kommende ny by-portal webside som vil bli kjent som "Din SMART By" portalen!  Også her blir sjåførenes tjenester promotert!
  • Og blir sjåføren med i det nevnte "Ride-Share PLUSS" konseptet blir det etter hvert mulig med betydelig større inntekter for den enkelte sjåfør UTOVER det som kommer fra selve taxi-kjøringen!

Det ser nå virkelig ut til at både de som bruker taxi som transpoert-middel og de som lever av å kjøre som taxi-sjåfører, står foran en VIRKELIG REVOLUSJON i denne bransjen.  En revolusjon som bringer med seg betydelige fordeler for begge parter!

Hvis DU skulle være interessert i å få vite mer om muligheten til å kunne bli en Gizmoh Ride-Share sjåfør i din by, KLIKK på denne linken og be om å bli med i den private Facbook gruppen for dette prosjektet:

JEG VIL GJERNE VITE MER OM MINE MULIGHETER SOM GIZMOH RIDE-SHARE SJÅFØR!
 

 

0 Comments

Leave a Comment

Related News